Vepor till #ingenlitenlort

Har du en fråga du vill kämpa för? Eller en orättvisa som skaver? Men hur ska du göra din röst hörd i åsiktsbruset? Och var? Det visste Astrid Lindgren. Genom hela sitt liv var Astrid Lindgren engagerad i frågor som barns rättigheter, fred, miljö, djur och natur. Hennes röst var stark och hon räknades som en av det svenska 1900-talets viktigaste opinionsbildare. Idén föddes om en utställning att visa hur Astrid Lindgren engagerade sig i och gjorde avtryck i politiken, och Annmari Kastrup, Actit Kommunikation, kontaktades för att producera utställningen.

– Det är valår i Sverige i år, och vi vill lyfta frågan om det demokratiska samtalet och vikten av att engagera sig, ta ställning, och visa civilkurage. Med utgångspunkt i det samhällsengagemang som Astrid Lindgren visade, vill utställningen diskutera vad det innebär att göra sin röst hörd och varför det är viktigt för ett demokratiskt samhälle, säger Karin Eliasson till Östra Småland Nyheterna, projektledare på Astrid Lindgrens Näs.

#ingenlitenlort blev namnet för utställningen som först användes som ett arbetsnamn. Ju mer utställningen växte fram desto starkare blev arbetsnamnet som till sist blev det officiella namnet, som är inspirerat från berättelsen om Bröderna Lejonhjärta där Jonathan trotsar sin skräck med orden ”Man måste våga, annars är man bara en liten lort”. Tillsammans med teamet bestående utav Annmari Kastrup, producent, Anders Rabenius och Anna Asker, formgivare, Karin Brodén, grafisk formgivare och Karin Eliasson, idé och projektansvarig på Astrid Lindgren Näs, började man bygga scenografin utefter tre huvudämnen: barnrätt, djur & natur och fred, demokrati & rättvisa. Vardera ämnen har tilldelats en egen färg där röd representerar barnrätt, djur & natur av grönblått och sist fred, demokrati & rättvisa som representeras av gult. Utställningen utgår från en filmkiosk som handlar övergripande om Astrid Lindgren som sedan mynnar ut i de tre olika ämnena.

Teamet bestämde sig för att bygga upp utställningen utav vepor på grund av enkelheten att skapa rum i rum. Big Image valdes då som leverantör tidigt i processen. Annmari antydde även på möjligheten och kostnadseffektiviteten att turnera med utställningen när man bygger rum i rum av vepor. Från skrivmaskinen följer en vepa som är över tjugo meter lång och löper genom större delen av utställningen i taket.

#ingenlitenlort har skapat ett stort skolengagemang i form av olika samarbeten där man på flertal skolor varit engagerad och deltagit i innehållet av utställningen, samt att den även skapat debatt och ifrågasatt dagens mediesamhälle, källkritik och hur man kan göra sin röst hörd.

Annmari uppskattar Big Image för kompetensen som märks både i kvalitén på trycket och bland personalen, och för det engagemang Big Image visat i projektet.

”Man känner sig alltid trygg när man arbetar med Big Image”

Utställningen är producerad av Astrid Lindgrens Näs på uppdrag av Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. Utställningens huvudfinansiär är Svenska Postkodstiftelsen. Utställningen visas under perioden 9 juni-4 november på Astrid Lindgrens Näs, och kommer sedan vandra vidare för att visas på andra orter runtom i landet.

Idé och projektansvarig: Karin Eliasson
Producent och projektledare: Annmari Kastrup, Actit Kommunikation.
Formgivare: Anders Rabenius & Anna Asker
Grafisk formgivare: Karin Brodén
Textförfattare: Gunhild Wallin
Fotograf: Örjan Karlsson
Rekvisitör: Anneli Karlsson
Byggnation: Fischer Reklamateljé, Markus Eberle AB, Simon Karlsson