Roomwrap

Storformat – Konst för alla sinnen

Utställningen ”Kännbart” är ett helt fantastiskt projekt startat av helt fantastiska människor. Ordet ”Kännbart” är en beskrivning av något som kan röras vid eller kännas av och används för att beskriva precis den typ utav konst och installationer som ingår i denna utställning. Big Image fick möjligheten att hjälpa konstnärinnan Nadja Ekman med sitt verk, Sök, vilket togs fram och byggdes bit för bit med olika material för att skapa illusioner av en människa och naturen hon befinner sig i. Materialet Jutex användes exempelvis för trä, Rolltex 229 för bakgrunden och Velour för mossan. Äkta hår, ett bälte och byxor användes för kvinnan i bilden, och allt detta tillsammans gör konstverket möjligt för vem som helst att uppleva, oavsett vilka sinnen du besitter eller saknar.

”I verket Sök blickar vi in i en svartbränd skog. Vi betraktar landskapet, men där finns också en ung kvinna som i sin tur betraktar oss. Kanske når hon oss i högre grad än vi når henne, för vi känner doften av hennes buketter av citronmeliss och det är hennes hundar som upptar platsen i mossan som vi vill gå på” skriver Kännbart.nu om konstverket.

Projektet löper över 2 år i Sverige där utställningen färdas från norr till söder och kommer totalt att ha ställts ut i 10 olika städer.

false