Backdrop, Dekor, Draperi & Gardin, Roomwrap

Storbildstryck till interiörprojekt

För White Arkitekter AB är det viktigt att alla parter involverade i deras inredningsprojekt, inklusive leverantörerna, är lika fokuserade som de själva på att slutresultatet är det viktigaste.

”Det är slutresultatet och att kunden blir så nöjd som möjligt som räknas. Det har vi alltid i bakhuvudet när vi väljer våra leverantörer inför ett projekt. Det måste finnas en bra kommunikation rakt igenom och det är viktigt att man pratar samma språk”, säger
Tomas Landfeldt, projektledande inredningsarkitekt på White Arkitekter AB.

Efter att Autodesk köpt upp spelföretaget Bitsquid var det dags att flytta in i nya lokaler på Repslagargatan på Södermalm i Stockholm. Strax ovanför Brunogallerian hade de sedan en tid spanat in sin mest önskvärda lokal och väntade nu spänt på att få flytta in. För att få till interiören och känslan på kontoret behövdes experter plockas in och den utvalda arkitektfirman blev ingen mindre än White Arkitekter AB.

”Det var ett spännande projekt att ta sig an då detta är ett kreativt spelutvecklingsbolag, någonting man verkligen vill spegla i deras lokaler. Vi ville se till att den kreativa och sociala biten blev så central som möjligt för att man verkligen ska få känslan av att man är mitt i spelet”, förklarar Tomas.

false

”När vi tar oss an sådana här projekt börjar vi alltid med att sitta ner med kunden för att förstå deras behov och deras varumärke. Man måste verkligen ta sig tiden och sätta sig in i kundens verklighet för att kunna leverera ett resultat som lever upp till förväntningarna. Vår uppgift blir sedan att i fysisk form skapa en återspegling av detta”, förklarar Magnus Lindgren, projektledande inredningsarkitekt på White Arkitekter AB.

false

”Under projektets gång fick vi möjligheten att arbeta tillsammans med konstnären Oskar Aglert som var med och skapade den bakgrundsbild som nu omger rummet som en backdrop och som förstärker känslan av att man befinner sig mitt i spelet. Det var även här som Big Image kom in i bilden. Det var en riktigt stor bild som skulle printas och när man tänker storbildstryck så tänker man Big Image”, säger Magnus.

”Big Image har en förmåga att leverera bra kvalitet och ett trevligt bemötande vilket gör att när det blir problem, kan man lösa det tillsammans. När man tänker på Big Image så tänker man storbild, snabbhet och bredd i utbudet och det viktigaste är just att man kan få allt med valfritt motiv. Detta blir extra viktigt för att vår och konstnärens bildliga tolkning ska stämma så väl överens med kundens förväntningar som möjligt”, samstämmer Tomas och Magnus.