Vy från vår arbetsplats i Hägernäsviken.

Att arbeta hållbart

På Big Image arbetar vi aktivt med hållbart företagande. Det omfattar såväl miljö och människor som ekonomi och samhällsengagemang.

Miljöhänsyn
Vårt helhjärtade miljöarbete löper som en grön tråd genom vår historia. Big Images vision har alltid varit att skapa största möjliga synintryck med minsta möjliga miljöavtryck.

Vi bedriver ett systematiskt miljöarbete med det övergripande syftet att visa största möjliga miljöhänsyn i alla delar av verksamheten. Vi är klimatneutrala, ISO 14001 -certifierade och erbjuder miljöcertifierade material och trycktekniker med vattenbaserat bläck.

När du beställer bilder från Big Image kan du vara säker på att få hög kvalitet med minimal miljöpåverkan. Tryggt för naturen, dig och dina kunder.

Socialt ansvar
Big Image är ett företag med lagkänsla, familjär stämning och ett empatiskt förhållningssätt till medarbetare och omvärld. Vi sätter människan i centrum.

Vi arbetar för att vara en dynamisk del av samhället, både lokalt och globalt, genom att samarbeta med universitet och högskolor. Vi hjälper vi till att utveckla utbildningar, stödja skolprojekt och ta emot studiebesök. Vi erbjuder också praktikplatser för att hjälpa flyktingar med integrationen och stödjer olika välgörenhetsprojekt.

Tekniska framsteg
Vi är övertygade om att tekniska innovationer kan göra världen bättre, därför arbetar vi ständigt med att driva utvecklingen av storbildskommunikation framåt på ett hållbart sätt.

Det handlar om att utveckla vår teknik och testa nya vägar såsom nytt bläck, nya material och ändrade produktionsmetoder med hållbarhet i fokus.

ISO14001/ISO9001 Certifikat 2020