Storbildstryck till interiörprojekt

För White Arkitekter AB är det viktigt att alla parter involverade i deras inredningsprojekt, inklusive leverantörerna, är lika fokuserade som de själva på att slutresultatet är det viktigaste.

Vepor till ISPO mässan i München

Ibland behöver Big Image produktioner skickas över halva världen. Vi löser det alltid på enklast möjliga sätt genom att vara transparenta och lösningsorienterande. På ISPO-mässan i München ansvarade Workman Event AB för närmre 30 montrar och Big Image levererade bilder till alla.

Storformat – Konst för alla sinnen

Utställningen ”Kännbart” är ett helt fantastiskt projekt startat av helt fantastiska människor. Ordet ”Kännbart” är en beskrivning av något som kan röras vid eller kännas av och används för att beskriva precis den typ utav konst och installationer som ingår i denna utställning.