Möte om klimatkompensation med Southpole

Under det senaste månadsmötet på Big Image fick vi besök av Southpole. Southpole är ett företag som jobbar med klimatkompensation genom finansiering av olika klimatfrämjande projekt. Big Image har klimatkompenserat sedan 2010 och är idag ett klimatneutralt företag. Det går att göra mycket på hemmaplan och vi använder till exempel endast förnybar el i vår produktion. Men att klimatkompensera innebär framförallt att företag och privatpersoner investerar i projekt i utvecklingsländer för att minska koldioxidutsläpp globalt. Att investeringarna görs i utvecklingsländer beror på att västländerna ofta har jämförelsevis låga nivåer av utsläpp. Man får helt enkelt mer för de så kallade ”carbon credits” man satsar! Se gärna den förklarande videon från Southpole eller läs mer på Southpoles hemsida.

Klimatkompensation Månadsmöte Big Image

Under mötet presenterade Southpole de projekt vi som företag har möjlighet att investera i. Hela personalstyrkan fick rösta och då resultatet blev särskilt jämnt mellan två projekt valdes båda!

Det första är Paradigm Project i Kenya. Att något så till synes uppenbart som matlagning kan ha så allvarliga konsekvenser på vår miljö, engagerade oss alla. De flesta kenyanska hushåll lagar mat med traditionella vedspisar inne i husen. Det gör att en stor mängd skadlig rök exponeras för människorna, samtidigt som den släpps ut i luften och genererar växthusgaser. Att laga mat på det viset kräver dessutom stora mängder ved som innebär att skogar skövlas. Pardigmprojektet i Kenya är lika genialt som effektivt och går ut på att distribuera energieffektiva spisar som kräver 50% mindre bränsle och minskar giftiga utsläpp med upp till 70%! Dessutom sparar det pengar för hushållen. Pengar som istället kan gå till nödvändigheter som mat och skolavgifter. Hur bra är inte det?

Det andra projektet vi bestämde oss för att investera i är Kariba REDD+ Forest Protection i Zimbabwe. Projektet startades 2011 och har sedan dess skyddat 785 000 hektar skog. Effekterna är omfattande. Förutom att projektet har förhindrat utsläpp av över 18 miljoner ton koldioxid, har det kommit 85 000 invånare till nytta genom sysselsättning och hälsoeffekter.

Vill du som privatperson se vad du kan göra? Kolla gärna in de här sidorna:

https://sv.goclimateneutral.org/

https://klimatkompensera.se/