Kännbart – en utställning för alla sinnen

Kännbart är en taktil utställning som låter dig uppleva konst på ett nytt sätt – utan syn och hörsel. En annorlunda upplevelse, som för vissa människor är självklar. Projektet har varit på turné runtom i Sverige och är nu tillbaka i Stockholm. Utställningen kommer visas på Scenkonstmuséet mellan den 7 september till 13 oktober. Ordet “Kännbart” är en beskrivning av något som kan röras vid eller kännas av och används för att beskriva precis den typ utav konst och installationer som ingår i denna utställning.

Kännbart utgår från övertygelsen att konsten har en unik förmåga att nå och beröra människor. I detta fall undersöker vi hur vi når varandra bortom syn och hörsel. Vad sker med våra andra sinnen? Hur aktiveras de och vad får vi för upplevelser? Är våra upplevelser likadana? Spelar det någon roll?

Big Image fick möjligheten att hjälpa konstnärinnan Nadja Ekman med sitt verk, Sök, vilket togs fram och byggdes bit för bit med olika material för att skapa illusioner av en människa och naturen hon befinner sig i. Materialet Jutex användes exempelvis för trä, Rolltex 229 för bakgrunden och Velour för mossan.

Nya tekniker och förhållningssätt prövas för att den som är döv, har en synnedsättning eller en kombination av både syn- och hörselnedsättning, så kallad dövblindhet, ska kunna ta del av utställningen. Seende och hörande kan välja att uppleva verken med hjälp av ögonbindlar och hörselkåpor.

Läs mer om utställningen här