Displaysystem, Roll up

Flexibilitet med Flexit utställningssystem

När upphandlingen för Röda Korsets utställning till Genève avgjordes var det Big Image Systems med det flexibla utställningssystemet Flexit som var rätt för jobbet.

”Vi tittade framförallt på vad som finns på marknaden, vad kan matcha våra krav och hur kan vi fortsätta använda den här lösningen i framtiden”, säger Stefan Agerhem, senior advisor och projekt ledare för initiativet, Volunteering in Conflict and Emergencies.

Utställningen togs fram i höstas för att visa upp just volontärinitiativet Volunteering in Conflict and Emergencies under Röda Korsets stora globala möte i Geneve där de över 190 medlemsländerna deltog. Det är ett av de största Flexit projekten Big Image genomfört och enligt Stefan var systemet i sig en viktig del i framställandet av utställningen under mötesdagarna i Genève.

”Istället för att bara göra någonting med en klassisk roll-up ville vi nu skapa en verklig upplevelse. Det är inte en lätt uppgift att förmedla känslan av volontärarbeten och vad det är man möter i den verkligheten, men genom att skapa rum i rummet, där de bilder på personer som visas i denna utställning uppnår en verklig storlek på människorna, kan man faktiskt uppleva känslan betydligt bättre. Att kunna gå in i utställningen, känna efter och lära sig saker är viktigt och det fungerar inte med en enkel roll-up. Dessutom är det viktigt att man verkligen har möjligheten att avskärma helt från alla tänkbara störningsmoment runt omkring”, berättar Stefan.

false

Återanvändbarheten, att tänka mer på hur Röda Korset skulle kunna återanvända det som införskaffats, var som tidigare nämnt en viktig faktor och enligt Stefan uppfyller Flexit kravet väl.

”Det som är så bra med Flexit är just att vi nu efteråt har kunnat plocka isär och återanvända alla delar på nya sätt och i nya former. Dessutom går det nu att komplettera med allt från nya bilder till nya Flexitdelar. Det här systemet håller verkligen måttet i längden, jag kan byta ut vilken del jag vill, när jag vill.”

Att ta fram ett projekt som detta är alltid en utmaning, men tack vare god kommunikation mellan Röda Korset och Big Image blev resultatet lyckat och utställningen fyllde sin funktion på plats.

”Arbetet med Big Image fungerade bra och flexibilitet är det som verkligen varit genomgående här. Jag kunde gå in och säga att det här är vad jag skulle vilja göra, varav Lena då tog idén och skapade någonting av den. Big Image jobbar väldigt innovativt och aktivt med att hela tiden hitta de rätta lösningarna för oss och det uppskattas verkligen. Allt sker som vanligt in i sista sekund men någonting som känts ömsesidigt är just att har man en deadline så håller man den. Jag hoppas på att vi får jobba ihop med Big Image snart igen,” avslutar Stefan.

false