Banderoller påväg mot Gambia och SofaCinema!

Nyprintade banderoller på väg ner mot Gambia där Sofanyama Kunda och SofaCinemas senaste projekt påbörjades under oktober, och som kommer att pågå under 10 månder och omfatta 50 biovisningar runtom i Gambia med filmer som fokuserar på mänskliga rättigheter vilket är det främst prioterade ämnet i Gambia. Läs mer om projektet här.

Vårt samarbete med Sofanyama Kunda startade för snart ett år sedan när de skulle starta upp SofaCinema. Big Image bidrog då med projektdukar för att kunna projicera filmera på. Nu har de fått ytterligare sponsring från bland annat den holländska organisationen Movies that Matter (MtM). MtM sponsrar visningen av filmer som fokuserar på mänskligen rättigheter på ett eller annat sätt, och det blir första gången som de hjälper ett projekt i Gambia. Vi är så glada för att projektet når framgång!

SofaCinema för det möjligt att nå ut i samhället med utbildningsfilmer som kan öka med medvetenhet inom ett antal områden såsom hälsa, miljö, mänskliga rättigheter, klimatförändringar etc. Läs mer om SofaCinema här!