Backdrop

Backdrop till Daniel Adams-Ray

Han är en av Sveriges största artister vars musik och och formspråk alltid har gått hand i hand. Efter en hyllad turné gör Daniel Adams-Ray sin sista sommarspelning på Gröna Lund. Big Image har tryckt backdroppen.

-Musik har alltid handlat om så mycket mer än bara låtar för mig. I musik uttrycker jag känslor som jag själv inte visste att jag hade. I vissa fall tilltalar min musik människor i min omgivning och i vissa fall gör den inte det. Musik talar alltid oavsett till allt alla. För mig är grafisk design lika mycket musik som musik är grafisk design. Genom att skapa backdrops, scenkläder och ljudbild som talar samma språk så tydliggör jag inte bara min kommunikation utan tilltalar även fler sinnen på en och samma gång, säger Daniel.