ArkDes visar en ny sida Josef Frank

Den 10 mars öppnades portarna för Josef Frank – Against Design på ArkDes. Utställningen producerades först för MAK i Wien 2015. I Österrike är Josef Frank känd för den arkitekt han var, vilket är en sida som är relativt okänd i Sverige, och ArkDes såg då möjligheten att få visa en ny bild av Josef Frank. Materialet till utställningen består till hälften av föremål från Wien, och till hälften från Svenskt Tenns arkiv samt kompletterat med material från ArkDes. Big Image har producerat flertalet stora bilder till utställningen och fick möjlighet att intervjua Lena Landerberg som är producent på ArkDes!

Hur har ni arbetat med utformandet och scenografin av utställningen?

När man får möjlighet att visa en utställning producerad av någon annan kan man inte röra sig alltför långt bort från grundtanken. Så allt det som visats i Wien visar vi men med en helt ny scenografi med Camilla Ed som scenograf. Sedan har vi under resans gång kontinuerligt haft kontakt med MAK, så det är bekväma med hur vi kommer visa utställningen.

För att få fram texten bättre och göra den mer läsvänlig har vi arbetat med vepor i olika färger framtagna av den grafiska byrån Le Bureau. De har utgått och inspirerats av färger utifrån Josefs Franks palett. Vårt mål har varit att få in mer färg samtidigt som det skulle gå väl ihop med Franks mönster och resten av utställningen. Vi har en stor utställningslokal med högt i tak, och därför har vi haft möjligheten att arbeta med stora bilder, och samtidigt arbeta i skala från stort till smått.

De bilder vi skulle förstora upp var inte av så hög upplösning och är ganska gamla. Vi var då oroliga för att de skulle upplevas pixliga när de förstorades upp, men på grund av att betraktelseavståndet är så pass långt har det fungerat alldeles utmärkt!

Hur är utställningen upplagd?

Utställningen är upplagd i kronologisk följd genom Josef Franks liv. Man börjar med att komma in i ett rum som ska föra tankarna till ett kafé i Wien under i hans tid som student och avslutas med tiden på Svenskt tenn. Målet har varit att när man kommer ut från utställningen ska man ha lärt känna nya sidor av Josef Frank.

Hur var Josef Frank som arkitekt & designer?

De första möbler han ritade kan upplevas förhållandevis tunga i jämförelse med det som skapades senare i hans karriär. Det har dock sedan start varit viktigt för Josef Frank att möbler inte får gå ända ned till golvet. Många står på fötter för att man ska ha möjlighet att se mötet mellan vägg och golv. Samma sak med att stolsryggar skulle ha en öppenhet så man fortsätter se rummet genom ryggen.

Han var emot klassiska designregler och att skapa för skapandets skull, vilket har inspirerat till utställningsnamnet ”Against design”. Han utgick alltid från människan och hur man använder hemmet och rummet. Designers under den tiden ville att alla möbler skulle hänga samman, medan Josef Frank menade att möbler skall fungera solitärt och kunna tala för sig själva var och en. Detta är någonting han håller fast vid hela sitt liv.

Han ville att rum skulle växa fram över tid och att möblemanget kom fram som av en ”slump”. Detta är någonting han även har med sig i arkitekturen. På fyrtio- och femtiotalen ritar Josef Frank flera fantasihus som aldrig byggdes. Hans favorithus ”Nummer 9” är det hus han är mest nöjd över själv och är ritat nästan helt utan räta vinklar.

Varför tror ni Josef Frank blivit så populär i Sverige?

Han utgår från människans bekvämlighet och behov, och hans möbler har en förmåga att vara helt tidlösa. Mönstren tål ögats slitage, och det är svårt att tröttna på dem.

Det är intressant, för trots att Svenskt Tenn och Josef Frank förknippas med en välbeställd målgrupp tycker jag ändå att man kan kalla hans möster och design för folkkär!

 

Utställningen pågår fram till 27 augusti 2017, och vi rekommenderar verkligen ett besök!
Läs mer här