Akustikväggar till Åke Sundvall

Byggföretaget Åke Sundvall flyttade nyligen sitt huvudkontor till Bromma där de renoverat om lokalerna. I samband med det tog de kontakt med oss för att göra stora tygtavlor till deras konferensrum. Vi gav då förslaget att kombinera detta med akustik, och förbättra ljudmiljön samtidigt som de får snyggt tryckta bilder. Bilderna i konferensrummen är motiv från deras pågående och avslutade bryggprojekt, vilket också konferensrummen är döpta utefter. Vi älskar de väggar som blev helt täckta, skapar en mäktig känsla tack vare väl valda motiv.

Våra ljudabsorbenter gör det möjligt att skapa en bättre ljudmiljö utan att förlora dekorativ design. Vi kallar det akustikdekor!