”100% kamp – Sveriges historia” på Historiska Muséet

Fram till den 9 december i år visas ”100% kamp – Sveriges historia” på Historiska Muséet. Big Image har varit med i processen genom att producera bilder på tapet till utställningen. Vi fick möjlighet att ställa ett par frågor till Susanna Zidén, Projektledare, och Pernilla Tenje, Produktionsledare, om utformningen och mottagandet av utställningen!

Hur har ni arbetat med utformningen och scenografin av utställningen 100% Kamp?

Tekla Evelina Severin har arbetat fram vandringsutställningens form och färger.

På varje ny turnéort har några tillägg gjorts till den ursprungliga utställningen. Då har vi utgått från Teklas formspråk och färger. Hennes idé för tankarna till demonstrationsplakat och färgerna är starka och ljusa, ett önskemål från de olika organisationer som bidragit med innehåll till utställningarna. Vi har arbetar mycket med bilder till utställningens introduktion. Utställningens entré presenteras genom en kommunikationsbild som pryder en stor vägg i museets entréhall. Bilden är ett stiliserat fotocollage som visar några kända rättighetsaktivister i vår tid. Vi har valt att arbeta med en ljus rosa färg som bas som dels symboliserar en av berättelserna i utställningen, men som också funnit med som symbol för olika grupper vars rättigheter har ifrågasatts historiskt. Exklusivt till turnéplats Historiska museet skapade vi också en passage vid ingången till utställningen med demonstrationsbilder i storformat som täcker väggarna från golv till tak. Vi ville skapa en effekt av att besökaren själv vandrar i ett demonstrationståg. Bilderna, som främst kommer från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek skildrar dramatiska händelser ur Sveriges 1900-talshistoria. Ytterligare en del av utställningen som skapats för Historiska museet är en salong för programverksamhet, reflektion och samtal. Salongen är den del i utställningen som har scenografisk karaktär och ska föra tankarna till tidigt 1900-tal. Inredningen till salongen utformade vi i samverkan med företaget Mother Interior.

Vad har responsen kring 100% Kamp varit?

Vi har fått en hel del press på utställningen – notiser, reportage och recensioner från bl.a.: Svd, DN, SVT, P4, olika branschtidningar etc. Responsen är blandad, främsta kritiken är att utställningen kan uppfattas som uppfostrande, andra tycker att den är inspirerande och starkt berörande. Gemensamt för alla mediala inslag är att utställningen överraskar med ny kunskap och engagemanget i utställningen stort. Gymnasieskolan, som är en av utställningens målgrupper, har visat stort intresse och de bokningsbara visningarna för våren är i princip fulltecknade.

Under hela utställningstiden kommer vi att göra olika program kopplat till utställningens teman. Under sportlovet var fokus barns rättigheter och då erbjöd vi särskilda visningar och workshops riktade till en yngre målgrupp. Onsdagkvällar har vi en programserie som startade 28 februari, vid detta tillfälle med ett samarbete med festivalen Cinemafrica. Då blev det filmvisning och samtal med fokus på bostadssegregationsfrågor. En fullsatt kväll med en väldigt engagerad publik.

Big Image har hjälpt till på ett antal utställningar som pågår just nu på Historiska, och vi var nyfikna på frågan vad Historiska uppskattar extra med vårt samarbete!

När det gäller utställningar på Historiska, något särskilt ni uppskattar med Big Image som leverantör?

Vi uppskattar verkligen er flexibiliteten på all vår variation av beställningar – ibland behöver vi detaljerade original från er, andra gånger har ni varit stöd till vår grafiska formgivare. Att vi kan samarbeta på så många olika nivåer är ovärderligt. Vi uppskattar också er kvalitetsmedvetenhet när det kommer till materialval, och er lägstanivå är väldigt hög. Sedan har ni varit fantastiska och kunnat producera och leverera fina produkter med ibland mycket kort om tid.

Mer information kring utställningen:

Innehållsligt kompletteras utställningen med några nya teman då den visas på Historiska museet: rätten till språk, rätten att utöva tro, kampen för rösträtt och asylrätt. Dessa teman är tänkta att passa in i utställningen som helhet och avviker inte från den ursprungliga formidén som Tekla tagit fram.

Historiska har lagt till följande föremål till utställningen:

-Rösträttskedjan, handgjort halssmycke i guld, föremålet ställs ut på ett museum för först gången (ett inlån från Nordiska museet), en sjal från Suffragettrörelsen (inlån från Gertrud Dahlberg, privatperson Köping). Tema: kampen för kvinnors rösträtt.

-Ett originalmanuskript till boken och ett brev som rör livsberättelsen om Lili Elbe, den första personen i historien som genomgått en könskorrigeringsoperation 1930 (inlån: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek). Filmen The Danish Girl är baserad på Lili Elbes historia. Tema: rätten till kroppen.

-Ett Torahskåp som tillsammans med övrig inredning smugglats till Sverige från en synagoga Hamburg i samband med novemberpogromen (Kristallnatten) 1938. Detta under täckmanteln att det var ”gammalt skräp” (inlån från den judiska organisationen Adat Jeschurun). Torahskåpet är i bruk och används återkommande vid gudstjänster i Stockholm. Det har aldrig varit utställt på museum. Tema: rätten att utöva tro.

-Historiska museets arkeologiska material från Stockholms universitets utgrävning av en flyktingförläggning på Lovö i Stockholmsområdet. Förläggningen användes i slutet av andra världskriget. Två av dem som kom dit när de anlände till Sverige är systrarna och de kända överlevande från förintelsen, Hédi Fried och Livia Fränkel. Tema: rätten till asyl.

”100% kamp – Sveriges historia” är producerad av projektet Heterogena kulturarv, med tillägg av Historiska museet. Projektledare: Anna Furumark. Innehåll och research: Mikael Eivergård (Mikael är även chef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek).  Projektet Heterogena kulturarv består bland annat av vandringsutställningen, publikationer och en pedagogisk handledning.

Utställningen är ett samarbete mellan Regionmuseet Kristianstad, Västmanlands läns museum, Sundsvalls museum, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Historiska museet. Projektet finansieras av Statens kulturråd, Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Riksantikvarieämbetet och Region Skåne.

Utställningen har kommit till genom att en lång rad organisationer och personer bidragit med tid, kunskap och engagemang. Dessa tackas på en skylt vid ingången till utställningen.

Läs mer på Historiska Muséets hemsida